Terms And Conditions – Quy định Và Điều Kiện

Hướng dẫn sử dụng web

Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 16 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.
Trang web này cung cấp thông tin nên những nhận xét hiển thị trên web là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.
Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

Ý kiến khách hàng

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Quy định về bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.
Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Quy định chấm dứt thoả thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của AkiraLe.com thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

Những quy định khác

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại AkiraLe.com.


Here is the translation of the text you provided:

Web User Guide

“When accessing our website, users must be at least 16 years old or access under the supervision of legal guardians such as parents.
It is strictly prohibited to use any part of this website for commercial purposes or on behalf of any third party without our written permission. If you violate any of these terms, we will revoke your license without prior notice.
This website provides information so the comments displayed on the web are the personal opinions of customers, not ours.
You must register an account with authentic information about yourself and must update it if there are any changes. Each user is responsible for their password, account and activities on the web. Moreover, you must notify us when your account is accessed illegally. We are not responsible for any direct or indirect damages or losses caused by your failure to comply with regulations.
During the registration process, you agree to receive advertising emails from the website. Then, if you do not want to continue receiving mail, you can refuse by clicking on the link at the bottom of every advertising email.

Customer feedback

All content on the website and customer reviews are our property. If we discover any false information, we will immediately lock your account or take other measures according to Vietnamese law.

Brand and copyright

All intellectual property rights (registered or unregistered), information content and all designs, texts, graphics, software, images, videos, music, sounds, software compilations, source code and basic software are our property. The entire content of the website is protected by Vietnamese copyright law and international conventions. Copyrights have been reserved.

Legal rights

The conditions, terms and content of this website are governed by Vietnamese law and the competent court in Vietnam will resolve any disputes arising from the unauthorized use of this website.

Privacy policy

Our website values information security and uses the best measures to protect your information and payment. Your payment information will be encrypted to ensure safety. You are not allowed to use any program, tool or other form to interfere with the system or change the data structure. The website also strictly prohibits spreading, disseminating or encouraging any activities that interfere with, destroy or invade the system data. Individuals or organizations that violate will have all their rights revoked and will be prosecuted under the law if necessary. All transaction information will be kept confidential but in case of legal requirements, we will have to provide this information to law enforcement agencies.

Termination provisions

In case of any damage arising from violation of the Terms of Use of the website, we have the right to permanently suspend or lock your account. If you are not satisfied with the website or any terms, conditions, rules, policies, instructions, or operation methods of AkiraLe.com then the only remedy is to stop working with us.

Other regulations

All Terms and Conditions (and all obligations arising outside these Terms and Conditions or related) will be governed by and understood under Vietnamese law. We have the right to modify these Terms and Conditions at any time and those modifications will take effect immediately upon being posted on AkiraLe.com.

Vào trang chủ AkiraLe.com Download Tài Liệu về đọc