Declaration of ownership – Tuyên bố quyền sở hữu

Cám ơn bạn đã ghé thăm https://AkiraLe.com/ (sau đây gọi là “trang web”). Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web, có nghĩa là bạn đã đồng ý bị ràng buộc về pháp lý bởi tuyên bố quyền sở hữu với những điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng này, xin hãy ngừng truy cập và sử dụng trang web.

1. Tuyên bố quyền sở hữu website

Các nội dung và tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, văn bản, hình ảnh thiết kế, âm thanh, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng logo và chương trình phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác mà chúng tôi, hoàn toàn có thẩm quyền sử dụng và quyết định cùng các lợi ích đi kèm.

AkiraLe không cho phép và/hoặc cấp phép quyền sở hữu và sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào nói trên. Việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web chỉ phục vụ mục đích cá nhân và phi thương mại, và bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng, sửa đổi, xuất bản và/hoặc những hành vi tương tự khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

2. Cấp phép tải về

Bên cạnh các nội dung trong điều khoản 1 ở trên, một số nội dung và tài liệu trong trang web có thể được chúng tôi tuyên bố là cho phép người dùng tải về. Đây là những nội dung Không độc quyền, bị giới hạn và không chuyển nhượng bản quyền, và chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Người dùng được hiểu là sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thiết lập, cấu hình, lựa chọn phần cứng tương thích, trang thiết bị và phần mềm sử dụng để truy cập và/hoặc sử dụng trang web.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm

Những hành vi sau đây, không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bị nghiêm cấm khi sử dụng trang web:

a. gửi, đăng, quảng cáo và/hoặc truyền tải trên bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web những tài liệu / thông điệp bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, gây rối, vô đạo đức, lăng mạ, đe dọa, gây hại, hận thù, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc dân tộc, hay được chúng tôi xác định là có thể gây phiền phức;

b. gửi, đăng, quảng cáo và/hoặc truyền tải trên bất kỳ phần nào của trang web những tài liệu / thông điệp:

quảng bá bạo lực và/hoặc hành động tàn nhẫn đối với bất kỳ người nào;
mô tả hành động tình dục chi tiết của bất kỳ người nào (dù đã trưởng thành hay còn vị thành niên) hoặc mô tả bất kỳ người nào với thái độ khiêu khích hoặc quấy rối tình dục;
xúi giục và/hoặc tán thành sự căm ghét, xung đột và/hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo và/hoặc dân tộc;
vi phạm nhân quyền hoặc cấu thành tội phạm theo luật pháp địa phương hoặc quốc tế;
c. tải lên và/hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;

d. tải lên các tập tin có chứa virus hoặc các chương trình gây rối khác;

e. tạo và tham gia vào những tình huống có thể gây ảnh hưởng đến việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web của những người sử dụng khác;

f. tiến hành và/hoặc xúc tiến các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc phi đạo đức (ví dụ như xổ sổ hoặc mại dâm) và/hoặc các hoạt động được chúng tôi xác định là không phù hợp để triển khai và/hoặc xúc tiến trên trang web;

g. sửa đổi các nội dung và tài liệu có trên trang web và/hoặc sử dụng những tài liệu và nội dung tương tự dẫn tới vi phạm tài sản trí tuệ của chúng tôi và/hoặc của các bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn có quyền xóa / gỡ bỏ một tài liệu / thông điệp gây rối khỏi trang web mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

4. Các sản phẩm và dịch vụ

a. Các tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ được cung cấp trên trang web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

b. Các thông số và màu sắc như được thấy trên trang web sẽ chỉ là ước tính.

c. Các đơn đặt hàng sản phẩm và/hoặc dịch vụ sẽ chỉ có hiệu lực và ràng buộc, và tạo thành hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi khi được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản và sẽ tuân thủ những điều khoản và điều kiện riêng biệt.

d. Việc xử lý các đơn đặt hàng sản phẩm và dịch vụ, và việc giao hàng sẽ tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện riêng biệt.

e. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc không nhận được những đơn đặt hàng từ bạn.

5. Tính xác thực và đảm bảo

a. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, rằng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web (bao gồm cả những nội dung có thể tải xuống) có tên gọi đúng, phù hợp với mô tả, có tính thương mại, tính phù hợp về công dụng hoặc chất lượng cho bất cứ mục đích chung hay cụ thể nào.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khi cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc trợ giúp và/hoặc cơ sở dự phòng.

b. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, liên quan tới trang web hay việc vận hành trang web và các nội dung, tài liệu của trang web, và/hoặc liên quan bất cứ phần nào trong đó.

Trang web và các nội dung, tài liệu của nó được cung cấp nguyên trạng và sẵn có. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, liên quan đến tính chính xác, chất lượng, mức độ tin cậy, tính hoàn thiện, kịp thời, tính thương mại hay phù hợp về công dụng của sản phẩm cho mục đích chung hoặc cụ thể, cam kết không vi phạm và quyền sở hữu.

c. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, tuyên bố và/hoặc đảm bảo nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, rằng các nội dung và tài liệu được cung cấp trên trang web hoặc các chức năng của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hay các thiếu sót sẽ bị phát hiện, hoặc trang web và máy chủ không bị nhiễm virus và/hoặc các yếu tố độc hại khác.

d. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh trực tiếp, gián tiếp, hoặc các trường hợp khác (bao gồm thiệt hại và/hoặc tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả) từ việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào xảy ra do thiếu sót, lỗi, không hoàn chỉnh, nhầm lẫn, không chính xác trong trang web, hay sự tín nhiệm bạn đặt vào nội dung và tài liệu của trang web, hoặc do sự không hoạt động của bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web.

e. Bất kể các điều khoản đã được đề cập ở trên, tất cả mọi cam đoan, xác nhận và đảm bảo khác qua đây đều được loại trừ hoàn toàn.

6. Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi và/hoặc tại mọi thời điểm đảm bảo rằng chúng tôi sẽ được bồi thường về tất cả các hành động, khiếu nại, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), trách nhiệm, thiệt hại và tổn thất phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn do các khiếu nại từ bên thứ ba, khiếu nại do vi phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ, sự truy cập không được phép hoặc bất hợp pháp tới các máy tính, và các tổn thất về tài chính khác mà chúng tôi có thể phải chịu do sự truy cập và/hoặc sử dụng trang web của bạn.

7. Tuyên bố bảo mật

Bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

8. Các liên kết

Trang web có thể chứa liên kết tới các trang web khác không được vận hành và/hoặc kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho các thiệt hại và/hoặc tổn thất phát sinh do việc truy cập và/hoặc sử dụng trang trang web này.

Người dùng được hiểu là sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết để truy cập các trang web này.

Chúng tôi, dù trong bất kỳ tình huống nào, không liên quan hay liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, biểu tượng logo, phù hiệu và/hoặc các thiết bị khác sử dụng hoặc xuất hiện trên các trang web mà trang web có liên kết tới.

9. Tạm ngừng và chấm dứt

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc truy cập và/hoặc việc sử dụng trang web của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi xác định là hợp lý.

10. Quyền thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi được quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng theo thời gian. Chúng tôi được quyền sửa đổi các nội dung và tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không hạn việc hiệu chỉnh, sửa đổi, thay đổi giá, hủy bỏ và/hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào và hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

Bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng trang web sau sự thay đổi và sửa đổi nói trên có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi và sửa đổi này và đồng ý tuân thủ theo chúng.

11. Tính bất hợp pháp

Tính bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không khả thi của bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản và điều kiện sử dụng tại đây ở mọi phạm vi pháp lý sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp pháp, hiệu lực và bắt buộc ở phạm vi pháp lý khác hoặc của bất kỳ điều khoản nào khác.

12. Ngôn ngữ

Điều khoản và điều kiện sử dụng và trang web được soạn thảo bằng tiếng Việt. Điều khoản, điều kiện sử dụng và nội dung trang web có thể được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Việt và khi có bất kỳ xung đột nào, phiên bản tiếng Việt sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp.

13. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện sử dụng nói trên được điều chỉnh theo luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


ENGLISH:

Thank you for visiting https://AkiraLe.com/ (hereinafter referred to as “the website”). By accessing and/or using any part of the content that constitutes the site, you agree to be legally bound by the ownership declaration of the terms and conditions of use below.

If you do not agree to these terms and conditions of use, please stop accessing and using the site.

1. Website ownership declaration

The content and materials contained on the website, including but not limited to information, text, design images, sounds, trademarks, trade names, logo icons and software programs, are intellectual property rights and other property rights that we, in our sole discretion, use and determine with the associated interests.

AkiraLe does not authorize and/or license the ownership and use of any of the above-mentioned intellectual property. Your access to and/or use of the Site is for personal and non-commercial purposes only, and you are not permitted to copy, distribute, reuse, modify, publish or other similar acts without our written consent.

2. Download Permissions

In addition to the contents of clause 1 above, some of the content and materials on the website may be claimed by us to be downloadable. These are Non-exclusive, restricted and non-transferable content, and are only for personal, non-commercial use. You are understood to be solely responsible for the configuration, configuration and selection of the compatible hardware, device and software used to access and/or use the website.

3. The behavior is strictly prohibited.

The following acts, without limitation to the above, are strictly prohibited when using the website:

a. submit, post, advertise and/or transmit on any part of the Site any material/message that constitutes illegal, harassing, humiliating, insulting, dishonest, immoral, abusive, intimidating, harming, hating, obscene, pornographic, racial or religious or ethnic offensive, or which we determine to be potentially annoying;

b. send, post, advertise and/or transmit on any part of the website materials/messages:

Promote violence and/or acts of cruelty against any person;
Describe in detail the sexual act of any person (whether adult or juvenile) or describe any person with sexual provocation or harassment;
Incite and/or advocate hatred, conflict and/ or racial, religious and / or ethnic discrimination;
violate human rights or constitute a crime under local or international law;
c. upload and/or modify any content that may violate third-party intellectual property rights;

d. Upload files containing viruses or other disruptive programs;

e. create and engage in situations that may affect the access and/or use of the website by other users;

f. engage in and/or promote illegal and/ or unethical activities (e.g. booksharing or prostitution) and / or activities that we determine to be inappropriate to promote on the Site;

g. modify the contents and materials on the website and/or use of such materials and similar contents resulting in a violation of our intellectual property and / or of third parties.

We reserve the right to remove/remove any annoying material/message from the website without any liability whatsoever.

4. Products and Services

a. The features and specifications of the service products offered on the website are subject to change at any time without notice.

b. The parameters and colors as seen on the website are only estimates.

c. Products and/or services orders will only be effective and binding, and constitute a legal contract between you and us when accepted by us in writing and will be subject to separate terms and conditions.

d. The processing of product and service orders, and delivery will be subject to separate terms and conditions.

e. We will not be liable for any failure to receive orders from you.

5. Authentication and assurance

a. We make no assurances, representations and/or warranties, whether public or implied, that the products and services offered on the Website (including downloadable content) are properly named, appropriate to description, commercial, suitable for use or quality for any general or specific purpose.

We will not assume any liability for the provision of any technical support and/or assistance and/ or reserve facilities.

b. We make no assurances, statements and/or warranties, whether publicly and/ or implicitly, in relation to the Site or the operation of the Site and the contents, materials of the Website, or in connection with any portion thereof.

The website and its contents and materials are provided as they are and are available. We do not make any warranties, statements and/or guarantees, whether public or implied, regarding the accuracy, quality, reliability, completeness, timeliness, commerciality or suitability of the products for general or specific purposes, non-infringement and ownership.

c. We make no warranties, statements and/or guarantees, whether public and/ or implied, that the content and materials provided on the Site or the functions of the Site will be uninterrupted or error-free, or that any shortcomings will be detected, or the Site and server will be free from viruses and/o other malicious elements.

d. We will not assume any liability for any damages and/or losses arising directly, indirectly, or otherwise (including any special, incidental, or consequential damages or losses) from your use of the Site, including but not limited to any losses or damages arising from imperfections, errors, incompleteness, confusion, inaccuracy of the Website, or the confidence you place in the content and material of this Site, or from the inoperability of any part of the Content that constitutes the Site.

e. Notwithstanding the terms mentioned above, all assurances, confirmations and other warranties herein are completely excluded.

6. Compensation

You shall indemnify us and/or at all times warrant that we will be indemnified for all actions, claims, expenses (including legal costs on the basis of full compensation), liability, damages and losses arising including but not limited to claims from third parties, claim for infringement of intellectual property rights, unauthorized or unlawful access to computers, and other financial losses that we may incur as a result of accessing and / or using your site.

7. Confidentiality Statement

You agree to be bound by the terms and conditions of our Privacy Policy.

8. Links

The Site may contain links to other sites not operated and/or controlled by us. We are not responsible for the content of these websites and will not be liable for any damages and/or losses arising from accessing and/ or using this website.

Users are understood to be at their own risk when using the links to access these sites.

We, under no circumstances, are associated or associated in any way with any trademarks or service marks, logos, badges and/or other devices used or appearing on the websites to which the site links.

9. Pause and terminate

We may suspend or terminate your access to and/or use of the website at any time without notice and without liability, for any reason we determine to be reasonable.

10. Change and modify permissions

We reserve the right to change these terms and conditions from time to time. We reserve the right to modify the contents and materials contained on the Site, including but not limited to correction, modification, price change, cancellation and/or termination of any product and / or service at any time and in our sole discretion.

Your continued access to and/or use of the Site after the above changes and modifications mean that you accept and agree to comply with them.

11. Illegal

The unlawfulness, nullity or inapplicability of any of the terms and conditions herein in any jurisdiction shall not affect the legality, validity and bindingness in any other jurisdication or of any other terms.

12. Language

The terms and conditions of use and the website are written in English. The terms, conditions of use and content of the website may be translated into any language other than English and, in the event of any conflict, the English version shall apply in all cases.

13. Rules of Adjustment

The above terms and conditions of use are governed by the laws of the Socialist Republic of Vietnam.

Vào trang chủ AkiraLe.com Download Tài Liệu về đọc