Disclaimer – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong https://akirale.com/ chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi https://akirale.com/ và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không thực hiện bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có liên quan đến https://akirale. com/ hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa liên quan được chứa trên https/akirale/ cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự dựa vào thông tin đó là hoàn toàn rủi ro của bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ mất mát hoặc tổn thương gián tiếp hoặc hậu quả nào, hoặc bất kỳ sự mất mát hay tổn hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận do, hoặc liên quan đến, việc sử dụng https://akirale.com/.

Thông qua https://akirale.com/ bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của https://akirale.com/. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và khả năng truy cập của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết phải ngụ ý một đề nghị hoặc ủng hộ các quan điểm được thể hiện trong đó.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ https://akirale.com/ up và chạy trơn tru. Tuy nhiên, https://akirale.com/ sẽ không chịu trách nhiệm, và sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nếu https://akirale.com/ tạm thời không có sẵn do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.


ENGLISH:

The information contained in https://akirale.com/ is for general information purposes only. The information is provided by https://akirale.com/ and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to https://akirale.com/ or the information, products, services, or related graphics contained on https://akirale.com/ for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of https://akirale.com/.

Through https://akirale.com/ you are able to link to other websites which are not under the control of https://akirale.com/. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep https://akirale.com/ up and running smoothly. However, https://akirale.com/ takes no responsibility for, and will not be liable for, https://akirale.com/ being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Vào trang chủ AkiraLe.com Download Tài Liệu về đọc