Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

Tại sao nhà đầu tư Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới ?

“Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.”

Download tài liệu của Akira Lê tại đây: http://lejapan.com/download/

Vào trang chủ AkiraLe.com Download Tài Liệu về đọc