Kỹ năng sống

Bạn hy sinh bản thân để có được CÁI GÌ ?

Bạn đang HY SINH BẢN THÂN để có được CÁI GÌ ? 1. SỰ NGHIỆP tốt hơn (thu nhập cao hơn) 2. NHÀ đẹp và rộng hơn 3. XE ôtô cho gia đình 4. TỰ DO hơn: Tự do về thời gian-không gian, tự do tài chính,… 5. … (xin …

Read More »

Vào trang chủ AkiraLe.com Download Tài Liệu về đọc